Témy

bulletKvalita zdravotníckej starostlivosti v Slovenskej republike a vo svete
bulletÚlohy a činnosti vládnych a mimovládnych organizácií pri podpore rozvoja kvality
bulletVýsledky projektu MATRA v oblasti
bulletzavádzania kvality v nemocniciach a u praktických lekárov
bulletsprávnej klinickej praxe (guidelines)
bulletindikátory kvality
bulletvybavenie ambulancií praktických lekárov
bulletSkúsenosti poskytovateľov zo zavádzania programov kvality

Súčasťou konferencie bude aj výstava výsledkov od jednotlivých účastníkov

Predbežný program

bullet Prezentácia                                           8:00 – 9:00
bullet Otvorenie                                             9:00
bullet Ukončenie                                            17:00

Organizátori hradia náklady konferencie. Ubytovanie a cestovné len vo výnimočných prípadoch.
Topics
 
bulletQuality of health care in Slovak Republic and internationally
bulletTasks and activities of governmental and non – governmental organizations in supporting quality development
bulletProject MATRA results in area of
bulletImplementing quality in hospitals and GP’s
bulletBest Practice Guidelines
bulletQuality indicators
bulletMinimal standard equipment for GP practices
bulletExperiences of HC providers with implementation of quality programs.

There will be an exhibition of project participants’ results as a part of the conference.

Preliminary program

bulletRegistration                                   8:00 - 9:00
bulletOpening                                        9:00
bulletSojourn                                       17:00 

Organizers cover costs of the workshop. Accommodation and travel costs will be covered exceptionally.

   

Back Home