Prihláška k účasti

    Titul                                                    Meno a priezvisko/Name                                                                Postavenie v zamestnaní/Position
                                    
    Pracovisko/Organization
   
    Ulica a číslo/Street, number
   
    PSC/ZIP            Mesto/City                                                                Country (if different from SR)
                           
    Telefón/Phone                                                    e_pošta/e_mail
                       

    Potrebujem ubytovanie             Počet nocí

                Termín prihlášky: 15. októbra, 2005    Register before October 15th, 2005
Back Home