ABSTRAKT

Abstrakt o najviac 500 znakov napíšte priamo sem, alebo pripravte elektronicky vo formáte Microsoft Word, font Times New Roman, 12 a odošlite na sekretariát konferencie
An abstract of your presentation should not exceed 500 characters, write it into the form or prepare it in Microsoft Word, font Times New Roman 12 and send it to organizers.

Názov príspevku (max.2 riadky)/ Abstract Title (max 2 lines)

Autori (priezvisko a inicálka mena), pracovisko/Authors (Names and initials), organization

Abstrakt (500 znakov) / Abstract (500 characters)

Adresa prednášajúceho autora / Address of the author

  Back Home Next